"Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji". (QS. al-Buruj (85) : 8)

Selasa, 01 Januari 2013

BERITA DI MEKAH

Sementara orang-orang Islam sedang bersukaria karena dengan anugrah Tuhan mereka mendapat kemenangan berikut harta rampasan, Haisuman bin Abdullah al-Khuza’i secara tergesa-gesa sekali berangkat pula menuju Mekah. Dia menjadi orang yang pertama masuk di Mekah dan memberitahukan penduduk mengenai hancurnya pasukan Quraisy serta bencana yang telah menimpa pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawan mereka. Pada mulanya Mekah terkejut sekali. dan tidak mempercayai berita itu. Betapa takkan terkejut mendemgar berita kehancuran itu serta terbunuhnya pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawan mereka! Tetapi tampaknya Haisuman memang tidak mengigau, diyakinkannya sekali apa yang dikatakannya. Dari pihak Quraisy dia sendiri memang yang merasa paling terpukul dengan bencana itu.

KEMATIAN ABU LAHAB
Setelah ternyata berita kejadian tersebut memang benar, seolah-olah mereka tersungkur jatuh pingsan. Abu Lahab jatuh demam, dan tujuh hari kemudian ia pun meninggal. Sekarang orang-orang mengadakan perundingan, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dicapai kata sepakat untuk tidak menyatakan dukacita atas kematian mereka, sebab apabila nanti ini terdengar oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka akan diejek. Juga tidak akan mengirim orang untuk menebus para tawanan itu, supaya jangan sampai Muhammad dan sahahat-sahahatnya nanti memperketat mereka dan meminta tebusan yang terlampau tinggi.
--------------------------------------------------------------------------
SEJARAH HIDUP MUHAMMAD, Muhammad Husain Haekal, diterbitkan oleh Litera Antar Nusa, Cetakan Kesebelas, Januari 1990, halaman 269.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar