"Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam al-Quraan itu setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (ialah) al-Quraan dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa". (QS. az-Zumar (39) : 27-28)

Rabu, 31 Maret 2010

HUKUMAN ORANG YANG MINUM DAN KETERANGAN MINUMAN YANG MEMABUKKAN (5)

Dari Anas r.a. Ia berkata; “Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan arak, sedangkan di Medinah tidak ada minuman yang diminum kecuali dari kurma”. Dikeluarkan oleh Muslim.
------------------------------------
Tarjamah BULUGHUL MARAM, Ibnu Hajar Asqalany, Penerbit : PT. Alma’arif Bandung, Cetakan ke tujuh, 1984, Bab Kitabul Hudud, halaman 464-465.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar