"Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji". (QS. al-Buruj (85) : 8)

Jumat, 03 November 2017

Shirath

Di dalam buku “Ihya’ Ulumiddin” karya Imam al-Ghazali pada halaman 411 menuturkan bahwa shirath (titian) yaitu jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Berfirman Allah ta’ala yang artinya : “Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka ! Dan suruhlah mereka berhenti (berdiri), karena sesungguhnya mereka akan ditanyai”. (QS ash-Shaffaat (37) : 23 – 24).
Titian itu adalah suatu yang mungkin, maka wajiblah membenarkannya. Karena yang kuasa menerbangkan burung di udara, niscaya kuasa pula menjalankan manusia di atas titian itu.
-------------------------------------------
Ihya’ Ulumiddin Jilid 1, Imam al-Ghazali, Penerbit C.V. Faizan Jakarta, cetakan kesembilan 1986.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar