"Orang-orang Mukmin lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah (9) : 71)

Minggu, 20 Juli 2008

Keterbatasan Ilmu

Mohon ma’af sebesar-besarnya untuk semua pembaca dan penikmat BLOG saya. Karena keterbatasan ilmu yang saya miliki sehingga belum mampu menampilkan huruf Arab secara utuh sebagai keutamaan dalam mengutip sumber-sumber dari Al-Qur’an ataupun As-Sunnah karena kemampuan saya baru terbatas pada menampilkan terjemahan atau artinya saja. Untuk itu saya menyarankan kepada para pembaca dan penikmat BLOG saya semuanya untuk tetap merujuk kembali kepada sumber asalnya, Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berbahasa dan bertulis huruf Arab agar makna sesungguhnya tetap sampai kepada keimanan para pembaca dan penikmat BLOG saya. Terimakasih, semoga Allah senantiasa menambahkan keberkahan dari usaha-usaha kita menjaga jalan hidayah agar tetap melekat sampai akhir hayat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar